Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6804
Title: Phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Xuân Thành
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Tiểu thủ công nghiệp
Quận Ngũ Hành Sơn
Sản xuất
Sản phẩm
Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6804
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeXuanThanh.TT.pdfTóm tắt282.17 kBAdobe PDFView/Open
LeXuanThanh.TV.pdfToàn văn18.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.