Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6802
Title: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể để phân tích tác động của sự biến động giá xăng dầu đến các ngành kinh tế Việt Nam
Authors: Lê, Thanh Nga
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Giá xăng dầu
Biến động giá xăng dầu
Ngành Kinh tế Việt Nam
Nền kinh tế Việt Nam
Mô hình cân bằng tổng thể
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận Văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6802
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhNga.TT.pdfTóm tắt628.65 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhNga.TV.pdfToàn văn9.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.