Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6801
Title: Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Authors: Phan, Thị Vân Anh
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Keywords: Đô thị hóa
Đất đai
Đất nông nghiệp
Quản lý đất nông nghiệp
Hiệu quả sử dụng đất
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận Văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6801
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiVanAnh.TT.pdfTóm tắt273.41 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiVanAnh.TV.pdfToàn văn11.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.