Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6800
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Bùi, Thị Ngọc Uyên
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Cầu lao động
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Vốn đầu tư
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6800
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiNgocUyen.TT.pdfTóm tắt562.78 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiNgocUyen.TV.pdfToàn văn6.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.