Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/68
Title: Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/68
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt170.54 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.140.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.