Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6796
Title: Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quản lý nhà nước
Vận tải ô tô
Quản lý vận tải
Vận tải hành khách bằng ô tô
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6796
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienDung.TT.pdfTóm tắt255.1 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTienDung.TV.pdfToàn văn10.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.