Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6795
Title: Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Huy
Advisor: Nguyễn, Trung Kiên, TS.
Keywords: An toàn vệ sinh lao động
An toàn lao động
Vệ sinh lao động
Quản lý nhà nước
Người lao động
Người sử dụng lao động
Doanh nghiệp
Khu Công nghiệp Hòa Khánh
Quận Liêu Chiểu
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Mã sỗ: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6795
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeQuangHuy.TT.pdfTóm tắt396.52 kBAdobe PDFView/Open
LeQuangHuy.TV.pdfToàn văn4.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.