Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6794
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với Hệ thống Thông tin Kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Trần Ngọc Diệu
Advisor: Huỳnh, Thị Hồng Hạnh, TS.
Keywords: Hệ thống Thông tin Kế toán
Hài lòng của người sử dụng
Phân tích nhân tố
Doanh nghiệp
Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6794
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTranNgocDieu.TT.pdfTóm tắt514.34 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTranNgocDieu.TV.pdfToàn văn7.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.