Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6792
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Smartphone của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quyết định mua hàng
Smartphone
Người tiêu dùng
Thành phố Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6792
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyTien.TT.pdfTóm tắt590.65 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyTien.TV.pdfToàn văn973.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.