Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6785
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt- Chi nhánh Đà nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Khôi
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
doanh nghiệp
Phân tích
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6785
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhKhoi.TT.pdfTóm tắt394.37 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhKhoi.TV.pdfToàn văn7.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.