Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6779
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Authors: Mai, Xuân Tân
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Quản trị khách hàng
Quản trị quan hệ khách hàng
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6779
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiXuanTan.TT.pdfTóm tắt493.77 kBAdobe PDFView/Open
MaiXuanTan.TV.pdfToàn văn916.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.