Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6769
Title: Đặc điểm truyện ngắn Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội
Authors: Võ, Thị Tâm
Advisor: Phan, Ngọc Thu, TS.
Keywords: Chuyện cũ Hà Nội
Truyện ngắn Việt Nam
Tô Hoài
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6769
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiTam.TT.pdfTóm tắt394.32 kBAdobe PDFView/Open
VoThiTam.TV.pdfToàn văn834.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.