DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/676

Nhan đề: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và kế toán AAC
Tác giả: Ngô, Thị Kim Anh
Người hướng dẫn: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Từ khoá: Kiểm soát nội bộ
Báo cáo tài chính
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/676
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.126.pdfToàn văn1,33 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt197,83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback