Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6759
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Ngọc Anh
Advisor: Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ Mobile Banking
Sử dụng dịch vụ
Khách hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6759
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiNgocAnh.TT.pdfTóm tắt358.13 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiNgocAnh.TV.pdfToàn văn958.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.