Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6757
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của Công ty Abbott tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Phúc Anh Thư
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Giá trị thương hiệu
Ý định mua hàng
Sản phẩm sữa
Công ty Abbott Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6757
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhucAnhThu.TT.pdfTóm tắt411.33 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhucAnhThu.TV.pdfToàn văn1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.