Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6753
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Minh Hải
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6753
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhHai.TT.pdfTóm tắt432.26 kBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhHai.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.