Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6751
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Trường Hải Đà Nẵng
Authors: Trần, Thanh Chiến
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ bảo dưỡng và sữa chữa ô tô du lịch
Công ty TNHH Một thành viên Trường Hải Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6751
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhChien.TT.pdfTóm tắt159.88 kBAdobe PDFView/Open
TranThanhChien.TV.pdfToàn văn758.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.