DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/675

Nhan đề: Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
Tác giả: Dương, Thị Mỹ Lạng
Người hướng dẫn: Trương, Bá Thanh
Từ khoá: Thẩm định giá trị
Dịch vụ tài chính
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/675
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.114.pdfToàn văn759,29 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.PDFTóm tắt164,64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback