Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/675
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
Authors: Dương, Thị Mỹ Lạng
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Thẩm định giá trị
Dịch vụ tài chính
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/675
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn văn759.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.PDFTóm tắt164.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.