Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6741
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Authors: Huỳnh, Hữu Thừa
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục trung học phổ thông
Huyện Đức Cơ
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6741
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhHuuThua.TT.pdfTóm tắt308.75 kBAdobe PDFView/Open
HuynhHuuThua.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.