Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/674
Title: Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Authors: Mai, Thị Quỳnh Như
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Kế toán
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 2.Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/674
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiQuynhNhu.TT.pdfTóm tắt280.67 kBAdobe PDFView/Open
MaiThiQuynhNhu.TV.pdfToàn văn897.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
MaiThiQuynhNhu.jpgBia289.63 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.