Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6738
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ người đồng bào các xã biên giới của huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Đức Liêm
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Nghèo
Tiêu chí đánh giá hộ nghèo
Hộ người đồng bào
Huyện Nam Giang
Tỉnh Quảng Nam
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6738
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiDucLiem.TT.pdfTóm tắt436.18 kBAdobe PDFView/Open
BuiDucLiem.TV.pdfToàn văn6.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.