Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6736
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Authors: Trương, Công Bảo
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Giải quyết việc làm
Lao động nữ
Cung cầu lao động
Kinh tế xã hội
Trình độ lao động
Quận Sơn Trà
Thành phố Đà Nẵng
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6736
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongCongBao.TT.pdfTóm tắt399.24 kBAdobe PDFView/Open
TruongCongBao.TV.pdfToàn văn11.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.