Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6732
Title: Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân
Authors: Lưu, Thị Oanh Kiều
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Bảo lãnh ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hải Vân
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6732
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiOanhKieu.TT.pdfTóm tắt303.93 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiOanhKieu.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.