Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6731
Title: Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bảo Trân
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Bảo lãnh ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh quận Thanh Khê Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6731
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBaoTran.TT.pdfTóm tắt204.29 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBaoTran.TV.pdfToàn văn742.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.