Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6729
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính ổn định duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Thanh
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, TS.
Keywords: Tính ổn định duy trì lợi nhuận
Doanh nghiệp
Sản xuất hàng tiêu dùng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6729
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuThanh.TT.pdfTóm tắt222.48 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDieuThanh.TV.pdfToàn văn3.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.