Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6709
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Advisor: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Keywords: Quản lý nhà trường
Công tác giáo viên chủ nhiệm
Giáo dục trung học phổ thông
Huyện Chư Sê
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6709
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHaiHa.TT.pdfTóm tắt352.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHaiHa.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.