Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6708
Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Công Hòa
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Đổi mới phương pháp giảng dạy
Giáo dục trung học phổ thông
Trường miền núi
Quảng Ngãi
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6708
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCongHoa.TT.pdfTóm tắt342.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCongHoa.TV.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.