Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6706
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Linh
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Chu trình bán hàng và thu tiền
Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6706
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKieuLinh.TT.pdfTóm tắt320.22 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKieuLinh.TV.pdfToàn văn892.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.