Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6705
Title: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Xăng dầu Bình Định
Authors: Lương, Thị Lan Oanh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Chu trình bán hàng và thu tiền
Công ty Xăng dầu Bình Định
Kế toán
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6705
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongThiLanOanh.TT.pdfTóm tắt382.64 kBAdobe PDFView/Open
LuongThiLanOanh.TV.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.