Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6704
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân
Authors: Khương, Thị Lan Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Hệ thống Kiểm soát nội bộ
Chu trình bán hàng và thu tiền
Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân
Kế toán
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6704
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhuongThiLanAnh.TT.pdfTóm tắt366.72 kBAdobe PDFView/Open
KhuongThiLanAnh.TV.pdfToàn văn958.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.