Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/67
Title: Bảo đảm tiền vay tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Authors: Lương, Minh Trí
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/67
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt172.82 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.109.pdfToàn văn790.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.