DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/67

Nhan đề: Bảo đảm tiền vay tại chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Tác giả: Lương, Minh Trí
Người hướng dẫn: Lâm, Chí Dũng
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/67
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt172,82 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.109.pdfToàn văn790,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback