Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6698
Title: Hoàn thiện chính sách marketing dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Khánh Ly
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Chính sách marketing
Dịch vụ cho vay thế chấp
Vay thế chấp khách hàng cá nhân
Ngân hàng Agribank Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6698
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenKhanhLy.TT.pdfTóm tắt343.77 kBAdobe PDFView/Open
NguyenKhanhLy.TV.pdfToàn văn3.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.