Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6679
Title: Phát triển thương hiệu nông sản: Ứng dụng cho vùng rau sạch Vietgap Túy Loan, Đà Nẵng
Authors: Võ, Linh Hà
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương, PGS.TS.
Keywords: Phát triển thương hiệu
Thương hiệu nông sản
Thương hiệu tập thể
Rau an toàn Túy Loan
Hợp tác xã Túy Loan
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6679
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoLinhHa.TT.pdfTóm tắt560.34 kBAdobe PDFView/Open
VoLinhHa.TV.pdfToàn văn8.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.