Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6662
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Authors: Nguyễn, Minh Nhật
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực
Sự gắn bó của nhân viên
Chính sách duy trì nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6662
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhNhat.TT.pdfTóm tắt1.6 MBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhNhat.TV.pdfToàn văn11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.