Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6654
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thùy Uyên
Advisor: Phạm, Hoài Hương, TS.
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tự nguyện
Công bố thông tin trên báo cáo thường niên
Mức độ công bố thông tin tự nguyện
Công bố thông tin của các công ty niêm yết
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6654
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThuyUyen.TT.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
TranThuyUyen.TV.pdfToàn văn5.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.