Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6637
Title: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định
Authors: Đặng, Thị Nguyệt Luân
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích
Thẩm định tín dụng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Bình Định
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6637
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiNguyetLuan.TT.pdfTóm tắt465.15 kBAdobe PDFView/Open
DangThiNguyetLuan.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.