Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6630
Title: Chính sách marketing đối với sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kon Tum
Authors: Trương, Thị Thanh Viên
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chính sách marketing
Tín dụng bán lẻ
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Kon Tum
BIDV Kon Tum
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6630
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiThanhVien.TT.pdfTóm tắt389.93 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiThanhVien.TV.pdfToàn văn4.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.