Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6626
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán các chu trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện
Authors: Phạm, Thị Tươi
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá rủi ro
Sai phạm trọng yếu
Kiểm toán
Doanh nghiệp
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6626
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiTuoi.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
PhamThiTuoi.TV.pdfToàn văn5.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.