Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6624
Title: Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hoàng Linh
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Dòng tiền
Biến kế toán dồn tích
Công ty sản xuất hàng tiêu dùng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6624
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoangLinh.TT.pdfTóm tắt490.98 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoangLinh.TV.pdfToàn văn10.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.