Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6620
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Tiến Phương
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, PGS.TS.
Keywords: Dự toán tổng thể
Kế toán quản trị
Nhân tố ảnh hưởng
Dự toán
Doanh nghiệp
Gia Lai
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6620
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienPhuong.TT.pdfTóm tắt2.14 MBAdobe PDFView/Open
NguyenTienPhuong.TV.pdfToàn văn6.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.