Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6618
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố thuộc quản trị công ty đến việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Hòa
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, PGS.TS.
Keywords: Quản trị công ty
Công bố thông tin về trách nhiệm xã hội
Quy mô công ty
Sở hữu nước ngoài
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6618
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuHoa.TT.pdfTóm tắt1.75 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuHoa.TV.pdfToàn văn5.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.