Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6615
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2015
Authors: Vương, Thị Như Trang
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín
Chi nhánh Đà Nẵng
Giai đoạn 2013 - 2015
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6615
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VươngThiNhuTrang.TT.pdfTóm tắt739.17 kBAdobe PDFView/Open
VuongThiNhuTrang.TV.pdfToàn văn5.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.