Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6611
Title: Nhận thức của kiểm toán viên về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính: Trường hợp các công ty kiểm toán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Chất lượng kiểm toán
Báo cáo tài chính
FAHP
FTOPSIS
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6611
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHaiYen.TT.pdfTóm tắt989.78 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHaiYen.TV.pdfToàn văn7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.