Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6609
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Glong - Đắk Nông
Authors: Trần, Phạm Tuân
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Kiểm soát chi thường xuyên
Kho bạc Nhà nước Đắk Glong
Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6609
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranPhamTuan.TT.pdfTóm tắt330.84 kBAdobe PDFView/Open
TranPhamTuan.TV.pdfToàn văn7.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.