Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6608
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Authors: Trần, Quang Điệp
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay hộ cận nghèo
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6608
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuangDiep.TT.pdfTóm tắt329.68 kBAdobe PDFView/Open
TranQuangDiep.TV.pdfToàn văn7.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.