Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6607
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Quốc Thắng
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi thường xuyên
Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Buôn Đôn
Tỉnh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6607
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuocThang.TT.pdfTóm tắt323.68 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuocThang.TV.pdfToàn văn8.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.