Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6606
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Authors: Lê, Xuân Minh
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Kho bạc Nhà nước Đắk Glong
Tỉnh Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6606
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeXuanMinh.TT.pdfTóm tắt321.53 kBAdobe PDFView/Open
LeXuanMinh.TV.pdfToàn văn7.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.