Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6603
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ba
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia
Kho bạc Nhà nước Đắk Lắp
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6603
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuBa.TT.pdfTóm tắt328.29 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuBa.TV.pdfToàn văn6.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.