Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6601
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
Authors: Lê, Thị Ngọc Quỳnh
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Kiểm soát chi thường xuyên
Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Đắk R'Lấp
Ngân sách Nhà nước Đắk R'Lấp
Tỉnh Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6601
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiNgocQuynh.TT.pdfTóm tắt329.34 kBAdobe PDFView/Open
LeThiNgocQuynh.TV.pdfToàn văn6.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.