Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6598
Title: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Lộc
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm tra thuế
Doanh nghiệp
Thuế giá trị gia tăng
Hồ sơ khai thuế
Ưu đãi thuế
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6598
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLoc.TT.pdfTóm tắt330.15 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLoc.TV.pdfToàn văn7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.